Notat fra Energi- forsynings- og klimaministeriet til Energiforligs kreds om kystnære havmøller

Notat fra 9/9 2015. Notatet er meget nyt og giver en god opsummering af hvordan man ser på sagen i Energistyrelsen. Det giver måske også en ide om hvilke muligheder man har fra politisk side for at manøvrere. Endvidere finder vi det skræmmende, at der ikke er taget hensyn til de 65 indsigelser på naturområdet [...]