Værditabserstatninger

Status for anmeldelser af værditabserstatninger Den 04. april har vi fået oplyst at der er modtaget 450 ansøgninger.   Forsinket anmeldelse af erstatningskrav. Der er fortsat mulighed for at søge erstatning for værditab som følge af Havmøllepark Vesterhav Syd Fristen for at anmelde krav om erstatning for værditab som følge af havmøllepark Vesterhav Syd udløb [...]