Afgørelse om VVM, støj fra møller mv.

Læs afgørelsen fra Energiklagenævnet her: Afgørelse