Kære medlemmer

Denne mail er udsendt den 09.08.2018 og henvender sig primært til dem, der har søgt værditabserstatning.

Nu starter Taksationsmyndigheden snart sin rejse rundt på Holmsland Klit. Som alle ved, så har de været ud for at tage billeder fra jeres hus og ejendom. De kommer med en visualisering af, hvordan de forestiller sig, at møllerne tager sig ud fra din ejendom. ”

”Rundrejsen” vil vare fra midt i august til midt i oktober. Vi vil alle få svar først i det nye år.

Grunden til at vi viser vores 3D- model er, at vi fra forskellige områder langs kysten, kan vise hvordan møllerne tager sig ud fra baglandet og fra kysten. Vi håber I synes, at det giver en ide om, hvordan det kan komme til at se ud. Find det område der passer bedst til jeres ejendom. Vi har lagt 3D modellerne for de enkelte områder ind på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der er mere end et billede for hvert område.

Modellen tager kun højde for mølleplacering og terrænhøjder. Dette skulle kunne give en fornemmelse af ”udsigten” til møllerne. Modellen kan ikke tage højde for beplantning, der f eks kan skjule møllerne. Denne visualisering har Taksationsmyndigheden ikke med.

Formålet er at give en fornemmelse af møllernes placering både fra baglandet og fra kysten. Det får man ikke fra Taksationsmyndighedens billeder.

De parametre, der skal indgå i vurderingen af muligheden for erstatning og dens evt. størrelse, er oplyst til at være:

  • Synlighed fra egen grund
  • Synlighed fra området generelt
  • Synlighed fra kysten
  • Skyggevirkning
  • Støj

Modellen er udarbejdet i samarbejde med Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit.

Du kan se de enkelte områder her:

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Preben Greibe