Steffen Skov, Herning har d.d. sendt nedenstående åbne brev til de to ministre, der skal mødes med Vattenfall på tirsdag.

 

 

Herning d. 15.04.2018

 

Åbent brev til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lillholt og Miljø- og fødevareminister
Esben Lunde Larsen

 

I skal ikke forhandle med Vattenfall om hvor langt Vesterhav Syd kan rykkes, I skal forhandle om hvordan Vattenfall og de danske skatteydere, repræsenteret af folketinget, ophæver aftalen om Vesterhav Syd og Vesterhav Nord og skilles som gode venner. Rigtig mange vil gerne hører prisen på at ophæve aftalen. I den forhandling skal det huskes på, at Vattenfall selv har valgt at løbe risikoen og fortsætte projekterne på trods af adskillige protester, og tilladelser ikke var givet da arbejdet blev påbegyndt. Samtidig står de overfor værditabserstatninger til i hundredvis af berørte sommerhusejere. Det kan løbe op i flere hundrede millioner af kroner. I værste fald kan det ende i årelange retssager. Det endelig værditab kendes først om nogle år når det kan dokumenteres hvordan vindmøllerne påvirker turismen i kommunen. Prisen på de berørte sommerhuse afspejles direkte i udlejningspotentialet.

Gennemgang af projektets økonomi viser at strømmen bliver unødig dyr for det danske samfund og medfører milliard stor regning til lokalområdet og de danske skatteyder. Penge som kunne være brugt på velfærd. Pengene kunne også investeres i løsninger som kan gemme strømmen. I perioder står vindmøller stille fordi der ikke er brug for strømmen og den ikke kan lagres. For Vesterhav Syd og Vesterhav Nord er støtten op til 8.312.500.000,00 kr. (tallene kommer fra koncessionsaftalerne). Dertil skal der her og nu investeres i udbygning af el nettet for at strømmen kan komme i land. – Regning på over 600 millioner til de vestjyske el forbrugere. Hertil skal lægges årlige øget udgifter til vedligeholdelse etc. Se artikel fra dansk energi:  https://www.danskenergi.dk/nyheder/vestjyder-betaler-transport-storbyernes-strom om omkostninger ved at transportere strøm.

Vattenfall har senest vundet udbud hvor de opfører havvindmøller til 0 kr. i støtte. Vel og mærke havvindmøller som er langt længere fra kysten end de planlagte kystnære vindmøller

Efter 20 års drift udløber koncessionsaftalen og møller plus anlæg skal pilles ned og fjernes. Var der blev tænkt forretningsmæssigt i stedet for følelsesmæssigt, ville møllerne blive placeret med mulighed for udskiftning når de var udtjente, og dermed genbruge de øvrige anlæg. Det kan dog ikke ændres uden at ophæve aftalen. På grund af dårlig projekt styring og manglende løbende inddragelse af teknologisk udvikling, har projekterne samme kvalitet som skandalen om IC4 tog. – Kæmpe regning og dårligt produkt.

Det store energipolitiske forlig i 2012 baserer sig på viden der var gældende i 2012. Folketinget vedtog princip beslutning om der skulle satses på kystnære vindmøller, i den tro der kunne produceres billig grøn strøm. I 2016 var det, Det Konservative Folkeparti som gav de manglende stemmer til optionens krav om at fastholde kystnære vindmøller, på trods af 4 års rivende udvikling i rigtige havvindmøller. De troede der kunne skabes 6500 arbejdspladser i Danmark, ved at fastholde de kystnære vindmøller. Der var bestemt ikke noget stort politisk flertal for at fastholde de kystnære vindmøller. Samtidig “glemte” de at fortælle, der var tale om årsværk og ikke arbejdspladser. Årsværk = arbejde til 1 person i 1 år, hvorefter personen igen skal finde nyt arbejde.

  • Ud fra en forretningsmæssige og faglig vurdering har Vesterhav Syd og Vesterhav Nord ingen berettigelse. De er dyre og tilvejebringer ikke ny viden. Investeres samme beløb i andre projekter kan der skabes endnu mere grøn strøm.
  • Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning har Vesterhav Syd og Vesterhav Nord overhovedet ingen berettigelse. Analyser viser store tab af turistindtægter og arbejdspladser i Ringkøbing Skjern kommune. Det er omkostninger som skal lægges oven i det milliard store tilskudsbeløb.
  • Ud fra en etisk betragtning har Vesterhav Syd og Vesterhav Nord ingen berettigelse. Forløbet overskygges i den grad af nepotisme og uskønt forløb som er uværdigt for et demokrati. Det er af flere omgange påpeget direkte overfor Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

 

MVH

Senior konsulent

Steffen Skov