Læs afgørelsen fra Energiklagenævnet her: Afgørelse