I dag torsdag til aften kom der en beslutning fra Vattenfall. Den havde følgende ordlyd:

”Hermed som aftalt udtalelse fra Niels Bjært som er projektdirektør på Vesterhav Syd & Nord samt Kriegers Flak:

Et godt nabo skab er vigtigt for os. Ikke mindst fordi Vattenfall er i området i mange år. Derfor sætter vi pris på dialogen med Ringkøbing-Skjern Kommune og lokale repræsentanter om at afklare nogle spørgsmål omkring møllernes placering.

 Den overordnede udpegningen af området er foretaget af den danske stat og genbekræftet af folketinget i 2016. Vi har i forlængelse af de møder, vi har haft, genbesøgt begrundelsen for møllernes placering inden for dette område. Placeringen er et resultat af et stort og omfattende arbejde som har balanceret mange hensyn. Samtidigt er vi meget langt i byggeprocessen.

 Af de grunde er en ændring af den overordnede placering såvel som inden for det udpegede område udelukket.

 Vi har respekt for, at nogle folk er bekymrede, men også overbevist om, at projektet i sig selv, forsyning af grøn strøm til eksempelvis opvarmning af sommerhuse og muligheden for at blive medejer af parken er positivt for området.,

 

Vores kommentar er, at vi beklager den beslutning som Vattenfall har truffet. Den betyder at møllerne skal stilles op der hvor det er vist på de kendte skitser. Det er rigtig ærgerligt, at man ikke kunne imødekomme borgernes ønsker specielt når det tilsyneladende ikke er et økonomisk problem. Det tidsmæssige problem er der mere end en løsning på, hvis man vil det. Men sådan skulle det ikke være.

Stop Vesterhav Syd vil tage en drøftelse med dem vi taler sammen med. Herefter vil vi tage en beslutning om, hvad der nu skal ske.

Med venlig hilsen

Preben Greibe