Regeringen fremlagde i går tirsdag „Helhedsplan – for et stærkere Danmark”, den såkaldte 2025-plan. Planen indeholder syv energipolitiske nedjusteringer. Få et overblik her.

Af Claus Djørup, Fagpressebureauet

Forsyningssikkerhed, Økonomi, Energikilde 31. august 2016

2025-planen indeholder syv energipolitiske nedjusteringer, der fører til besparelser for samlet 7.240 millioner kroner i perioden 2017-2025. Det svarer til godt 800 millioner kroner om året i gennemsnit:

  1. Udbuddet af 350 MW kystnære vindmøller annulleres: 3.290 millioner kroner.
  2. Et prisloft på 80 øre/kWh i udbuddet af 600 MW havvindmøllepark på Kriegers Flak: 1.150 millioner kroner.
  3. Med henvisning til EU’s statsstøttegodkendelse foreslår regeringen, at godtgørelsen til landvindmøller for balancering nedsættes med en halv øre fra 1,8 øre/kWh til 1,3 øre/kWh: 270 millioner kroner.
  4. Genudbuddet af 22 MW forsøgsmøller, som ellers indgår i 2012-aftalens pulje på 50 MW, annulleres: 250 millioner kroner.
  5. Afskaffelse af den grønne ordning for vindmøller, som har til hensigt at øge accepten af VE-kilder i kommunerne: 80 millioner kroner.
  6. Reservationspuljen på 975 millioner kroner til VE-proces inddrages til finansiering af PSO-afviklingen: 2.070 millioner kroner.
  7. Suspension i 2017 og 2018 af tilskuddet til industriel kraftvarme. Der er risiko for overkompensation i de to år, lyder argumentet: 120 millioner kroner.

PSO-afgiften afskaffes i 2025-planen over seks år fra 2017 til 2022. Reduktionen udgør i gennemsnit 3 øre/kWh i 2017 stigende til 17,25 øre/kWh i 2022, hvor afgiften er udfaset. Det nuværende niveau er knap 8 milliarder kroner om året.

PSO-udgifterne skal overføres til finansloven, foreslår regeringen.

Erhvervslivets eludgifter reduceres herved med omkring en fjerdedel, og den højere produktivitet øger bruttonationalproduktet med halvanden milliard kroner. En typisk LO-families rådighedsbeløb øges med cirka 4.300 kroner årligt eller 1,2 procent, fremgår det af „Helhedsplan – for et stærkere Danmark”.

2025-planen indeholder ingen beregninger over konsekvenserne for CO2-udledningen.