Læs afgørelsen fra Energi klagenævnet her: Afgørelse