Mail sendt til Danmarks naturfredningsforening af Nete Hedetoft.

 

Til Præsident for Danmark Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen

Tak for samtalen vedr. de kystnære havvindmøller.
Jeg forstod på dig, at Danmarks Naturfredningsforening vil revurdere foreningens holdning til møllerne, nu hvor en placering af de 350 MW er meldt ud.

Vesterhavs kysten bliver belastet med alle 350 MW, idet man ud af de oprindelige 6 udpegede destinationer kun placerer møllerne på destinationerne Vesterhav Nord og Syd.
Dette medfører, at ca. 40 til 50 km unik kyst bliver spoleret.

Akademirådets Landskabsudvalg udmeldte i september 2015 følgende:

Havvindmøller:
”Havet og udsigten til horisonten tilhører os alle. Horisonten udgør en umistelig kvalitet, som repræsenterer det mest uforandrede naturfænomen i et ellers gennemkultiveret landskab.  Akademirådets Landskabsudvalg anbefaler derfor kraftigt, at havvindmøllerne placeres langt ude på havet – så langt fra kysten, at det ikke påvirker horisontlinjen langs kyststrækningerne.”

Det politiske spil på Christiansborg er kompliceret, men Danmarks Naturfredningsforening må sætte skarpt fokus på den unikke natur, og således må udbygningen af den grønne energi koste det mere for samfundet, hvis det er dyrere at etablere havmøller uden for den synlige horisont.

Vi er mange, der håber på, at Danmarks Naturfredningsforening vil hjælpe os med det synspunkt, at Vattenfalls placering af møllerne vil medføre uoprettelig skade på Danmarks unikke Vesterhavskyst.

Denne mail er sendt Cc. til direktør for natur og plan Michael Leth Jess Danmarks Naturfredningsforening, som undertegnede også har talt med i dag.

Håber på en positiv dialog.

Søren Hedetoft
Brændgårdvej 16
7620 Lemvig