Lørdag den 20. februar 2016 kl 10.00 afholdes der informationsmøde og derefter stiftende generalforsamling på Beach Bowl i Søndervig.

Hvis du ønsker at deltage i informationsmødet og/eller generalforsamlingen skal du tilmelde dig ved at skrive til os her: Skriv til os her Har du modtaget en mail om mødet kan du i stedet besvare denne.

Hvis du kun ønsker at deltage i informationsmødet og samtidig ønsker kaffe og rundstykker, bedes du skrive dette i mailen. Herfor betales 125 kr. pr. person. Betaling finder sted på dagen. Husk kontanter.

Hvis du ønsker at deltage i den stiftende generalforsamling skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent (200 kr.)

Begge dele sker via hjemmesiden. Bliv medlem her. Du kan dog også melde dig ind på dagen jf. nedenfor. Husk kontanter.

For medlemmer vil der være kaffe og rundstykker, frugt m.v. på foreningens regning.

 

Dagens program:

Vi indleder mødet med at give en status over, hvor vi er henne i processen, og hvordan det ser ud. Thue Amstrup fra Sammenslutningen af sommerhusgrundejere på Holmslands Klit vil give dette indlæg. Herefter er der mulighed for spørgsmål og debat.

Efter en kort pause, hvor det vil være muligt at indmelde sig i foreningen STOP Vesterhav SYD går vi kl 11.00 videre med:

Stiftende generalforsamling i foreningen STOP Vesterhav SYD

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Beslutning om dannelse af foreningen STOP Vesterhav SYD
  3. Godkendelse af forslag til vedtægter. Udkast til vedtægter ligger på hjemmesiden: Læs dem her
  4. Status for medlemmer og økonomi
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Fastsættelse af kontingent for 2016. Det foreslås, at den nu betalte kontingent er gældende for resten af 2016
  9. Eventuelt

Kun folk der har betalt medlemskontingent har adgang til generalforsamlingen. Man kan betale medlemskontingent før mødet. Husk kontanter.

 

Med venlig hilsen

Preben Greibe

På vegne af initiativtagerne