1. marts 21018

Debatten om kystnære møller og ikke mindst placering fortsætter.

Ved turistforeningens generalforsamling i denne uge modtog formand advokat Jørgen Iversen et mistillidsvotum grundet hans aktiviteter eller mangel på samme i hele processen omkring de kystnære møller. Så han trak sig.

Generalforsamlingen pålagde Turistforeningens bestyrelse at arbejde for at flytte møllerne ud til 32 km fra kysten –  alternativt 20 km fra kysten.

Ringkøbing Handelsforening har også haft generalforsamling og her vedtog man at arbejde for få flyttet møllerne længst muligt ud. Det er bestemt også nyt. Foreningen har indtil nu støttet opførelsen af den kystnære vindmøllepark.

Efter dette massive pres kombineret med vore initiativer vil Ringkøbing Skjern Kommune vil nu kontakte Energistyrelsen med det formål at få flyttet møllerne længst muligt ud inden for screeningsområdet, der er fra 4 – 10 km fra kysten.

Det er meget glædeligt, at der er flere der får øjnene op for hvilken katastrofe, der er i gang med at blive til virkelighed – hvis ikke nogen besinder sig i allersidste øjeblik.

Hvorfor har man ikke gjort det for 4 år siden ???

Vattenfall har nu inviteret de grundejere, der har indsendt erstatningskrav for værditabsforringelse til et infomøde – se vedhæftede dokument. Det er ikke sikkert at alle har fået brevet endnu. Desværre tyder det på at Vattenfall ikke inviterer efter en komplet erstatningsliste. Vi har gjort Vattenfall opmærksom på problemet. Husk der er tilmelding til arrangementet. Vi skal opfordre alle de berørte grundejere til at give møde. De grundejere der har indgivet krav om værditabserstatning senere end fristen er ikke inviteret. Vi foreslår, at man alligevel prøver at tilmelde sig på mailadressen. Vi har rettet henvendelse til Energistyrelsen for at få oplyst status for de for sent indleverede krav.

De samme grundejere vil blive kontaktet af Vattenfall´s underentreprenør Planenergi, da man skal have udarbejdet billedmateriale fra den enkelte grund.
På bestyrelsens vegne

Preben Greibe, formand