Information til medlemmerne af STOP Vesterhav SYD                              25. februar 2018

 

Hermed giver bestyrelsen en status for, hvad der er sket siden den sidste generalforsamling.

Lad det indledningsvis være sagt, at det kan være meget svært at fortælle alt, hvad der sker – næsten samtidig med, at det sker. Der er mange situationer, hvor man er nødsaget til at drøfte tingene med forskellige mennesker i fortrolighed. Først når sådanne drøftelser har ført til en slags ”afslutning”, er tiden inde til at fortælle noget.

Der har været mange indlæg i dagspressen – både de skrevne og de elektroniske – og mange tak for det.

Fra Christiansborg kunne man ikke foretage sig noget, og slet ikke hvis det lokale politiske niveau ikke var med. Opgaven var således klar. Vi skulle have det lokale politiske niveau med.

Vi havde ingen forhåbninger om, at det gamle byråd ville ændre holdning. Vi måtte vente på – og håbe på – at der kom et nyt byråd, der kunne være åben for en dialog.

Efter valget kunne vi se, at der kunne være muligheder. Igen måtte vi vente på, at det nye byråd trådte til, og at de fik tid til at ”finde deres ben”.

I det nye år havde vi forskellige sonderende drøftelser med politiske partier og enkeltpersoner om mulighederne for at flytte møllerne længere ud på havet. Vi mærkede klart, at der var en anden holdning end tidligere. Der er slet ingen tvivl om, at de mange indlæg i dagspressen havde båret frugt. Vi tror, at vi har passeret 450 indlæg.

Vi havde for nogen tid siden et møde med borgmesteren –  og senere med viceborgmesteren. Vort mål var naturligvis, at der kunne komme et møde med Vattenfall i stand. Det er lykkedes.

Efter artiklen i Dagbladet – formentlig fra borgmesterens pressemeddelelse – giver borgmesteren udtryk for, at man har lyttet til debatten. Mødet med Vattenfall skulle skabe mulighed for en dialog om at få møllerne flyttet længere ud på havet.

Borgmesteren har givet udtryk for et håb om, at der måske kan komme en løsning, hvor møllerne ud for Klegod (den sydlige bue) kan flyttes længere ud. Man kan måske forestille sig mellem 7 og 10 km fra kysten.

Borgmesteren giver også udtryk for, at han ikke har de store forventninger til, at det vil lykkes, men det er den mulighed, der er.

Vattenfall har på mødet givet tilsagn om, at man vil foretage nogen undersøgelser og vurderinger inden et næste møde om ca. 3 uger.

Bestyrelsen vil nu søge et samarbejde med det politiske niveau, for at indflydelse på forløbet.

På bestyrelses vegne

Preben Greibe

Formand