Kære Mette Abildgaard

 En alvorlig fejltagelse” (citat Jens Kirk)

I dagens udgave af JP er du citeret for at stå ved energiaftalen af 2012 om kystnære havmøller; men samtidig er du citeret for, at du ikke er vild med disse kystnære møller, og at du gerne så dem flyttet længere ud på havet, hvis besparelsen ved den kystnære placering ikke er særlig stor.

Jeg har opfattet dig som en dygtig og troværdig politiker, men jeg ved naturligvis ikke, hvor dybt du er inde i sagen om den ødelæggende risiko for området ved placering af nogle rækker af dem 4 km fra kysten på Holmsland Klit mellem Søndervig og Nørre Lyngvig – det er den placering, som JP citerer Jens Kirk for at betegne som ”en alvorlig fejltagelse”.

Da jeg som nævnt ikke ved, hvos dybt du måtte være inde i sagen om Vesterhav syd møllerne, sender jeg dig vedhæftet en oversigt over de udsagn incl. kilder samt de vurderinger, som SU (Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, tajconsul.@mail.dk) har udarbejdet. Oversigten giver meget stof til eftertanke, og den udstiller planerne om en Vesterhav syd møllepark som et yderst tvivlsomt foretagende både økonomisk og naturmæssigt. Møllerne vil, hvis de opsættes, ødelægge et af vort lands smukkeste hede- og klitlandskaber, inklusive udsigten over det åbne hav: møllerne vil stå lige midt i solnedgangen. Sommerhusejere og -lejere, incl. de mange tyske feriegæster, som kommer år efter år, har protesteret, se også www.stopvesterhavsyd.dk.  Og økonomisk og arbejdsmæssigt ligner det også en tabersag. Der kan måske komme 35 nye arbejdspladser til området (off-shore vil Esbjerg uden tvivl erobre), men tabet af arbejdspladser vil blive større, når sommerhusværdierne og dermed skatterne falder, og når sommerhusudlejere og håndværkere og øvrige handlende ser området og deres egen forretning sygne hen. Den vedhæftede oversigt indeholder et skema på s. 4, som bl.a. viser et tab i ejendomsværdi på 495.000.000 kr., altså omkring ½ mia. Hertil kommer så mistede skatter og indtægter.

Til slut kan jeg ikke dy mig for at udtrykke min forundring over diverse automatreaktioner fra andre partier, som mest går på tåbeligheden, at når vi nu har brugt så mange penge på VVM undersøgelser m.v., så skal de penge jo ikke være spildt. Jamen VVM-undersøgelser går jo netop ud på at undersøge, om et projekt dur eller ikke dur – og hvis det ikke dur, er pengene jo givet godt ud, for så undgår man at indføre en dårlig sag.

Og man kan naturligvis sagtens åbne for ny drøftelse af energiforliget, netop med begrundelsen, at undersøgelser efter forligets indgåelse har konstateret, at projektet Vesterhav syd havmøller (læs kystnære møller) er ødelæggende for området, og besparelsen er minimal ved den kystnære placering, idet merudgiften ved flytning mere end 20 km ud på havet kun er 0,3 øre per kwatt.

Ændringer i forliget fra 2012 kunne være at flytte møller mere end 20 km ud fra kysten (hvor store møller dog stadig vil kunne ses!), eller det kunne være at placere dem på Horns rev, hvor der fortsat er plads til rådighed, eller bedst: at erstatte møllerne med solceller, hvor teknologien og dermed strømmen bliver stadig billigere, hvilket ikke er tilfældet med vindenergi, som fortsat behøver tilskud.

Venlig hilsen

Arne Berget

Pens. Overlæge, dr. med.

Gynækologi & Obstetrik

Juliusvej 4, 2820 Gentofte

Sommer: Fladsbjergvej 21

Klegod, 6950 Ringkøbing

3965 0960 -> 4142 3177 -> 2494 3457

arne@berget.dk

Medlem af kons. Gentofte