Læserbrev                                                                                                                                                        07.06.2016

Kystnære havmøller er ødelæggende for oplevelsen af det danske kystlandskab og dermed skadelig for turismen.

Regeringen er kommet til en erkendelse af, at der ikke er grundlag for at etablere 350 megawatt kystnære havmøller 5 forskellige steder i Danmark med tilskud fra PSO-midlerne. Regeringens erkendelse møder selvsagt modstand fra Vindmølleindustrien, samt de dele af Folketinget, som ubetinget og ukritisk støtter op om den grønne omstilling, uanset økonomien og uanset andre konsekvenser.

Det radikale Venstres klimaordfører, Andreas Steensberg, MF, søger igennem en annonce i Ringkøbing-Skjern Dagblad den 4. juni 2016 at skabe opbakning til kystnære havmøller, herunder Vesterhav Syd. Hans budskab er, at opsætning af kystnære havmøller vil give mulighed for 6000 nye årsværk, som bl.a. Ringkøbing-Skjern kommune kan få del i. Skønnet er sikkert ok. Der er tale om en engangsforestilling med fremstilling og opsætning, der fordeler sig over 3 – 4 år, dvs. måske 1500 midlertidige arbejdspladser i 4 år. Er der nogen sikkerhed, at disse midlertidige arbejdspladser kommer til Ringkøbing-Skjern kommune? Det vil bero på udbudsrunden, hvem der får leverancen. Den beskæftigelsesmæssige effekt være den samme, uanset om møller placeres ved Holmsland Klit eller på Horns Rev.

En mulig kommende havmøllepark Vesterhav Syd skal vedligeholdes. Dette kan ifølge den foreliggende VVM redegørelse måske udløse 35 arbejdspladser, hvis Hvide Sande bliver servicehavn for opgaven. Dette er aldeles ikke givet. Selv om der er kortere sejltid fra Hvide Sande til Horns Rev 3, har Vattenfall valgt at bruge Esbjerg som basishavn for både etablering og vedligeholdelse af Horns Rev 3.

Det lokale turisterhverv er dybt spillet omkring konsekvenserne af havmøllepark Vesterhav Syd. Den lokale turistforeningsformand har sammen med Havnedirektøren i Hvide Sande søsat en udokumenteret fortælling om, at de kystnære havmøller ved Holmslands Klit vil tiltrække miljøbevidste tyske turister. Sommerhusturismen er alt afgørende for området. Alle de store udlejningsbureauer samt områdets turistrelaterede virksomheder er dybt kritiske overfor de kystnære havmøllerne. De frygter en massiv nedgang i turismen, hvis møllerne kommer, med deraf følgende omsætningsnedgang, som følge af færre turister. En spørgeskemaundersøgelse blandt gæsterne bekræfter dette, tillige med internationale undersøgelser.

Den foreliggende VVM redegørelse for Vesterhav Syd er klar i konklusionen:

“De bærende karaktertræk i klitlandskabet vurderes ikke forenelige med store tekniske anlæg, særligt på grund af det småkuperede terræn og klithedens rumlige afgrænsning mod kysten, som de høje klitter langs kysten skaber. Dermed er landskabet præget af en lille skala og overordnet lukket ramme, som forholdsmæssigt meget store elementer må forventes at få en meget dominerende og visuelt forstyrrende indflydelse på. Påvirkningen vurderes særlig stor indenfor nærzonen, hvor landskabet vurderes at få et teknisk præg, fordi havmølleparken har en stor udbredelse langs kysten. Også fra de høje klitter vil havmøllernes kystnære placering betyde, at de vil være meget dominerende i landskabsbilledet. Herfra knytter oplevelsen sig til de vide udsigter over havet og på langs af kysten, der kan opleves fra dette højtliggende terræn.”

Hvordan kan den radikale klimaordfører set stort på en sådan vurdering i den statslige VVM redegørelse – han har sikkert ikke læst den!

Når man så samtidig nærlæser det radikale partiprogram for de danske kyster så undres man:

“Og så vil vi passe på vores kystzoner med kystsikring. Samtidig vil vi bekæmpe tiltag, der gør det muligt at bebygge naturskønne kystområder”

Her er noget der slet ikke passer sammen

Kæmpemøller på størrelse med Storebæltsbroens pyloner kun 4 km fra land er åbenbart ikke i den radikale verden (og andres !) bebyggelse i naturskønne kystområder ? Grøn omstilling kan åbenbart bruges som et argument for alt dominerende ødelæggelser af naturværdierne set med radikale øjne.

STOP Vesterhav SYD

Preben Greibe