Læserbrev til Dagbladet Ringkøbing-Skjern                                                               16. november 2017

Kære Søren Elbæk og Hans Østergaard

I kandiderer begge til posten som borgmester i kommunen i den kommende valgperiode. Som sommerhusejer uden stemmeret kan vi desværre ikke hjælpe jer til ”magten”.

Realistisk set behøver I nok begge hjælp fra andre partier, hvis det skal lykkes!

Mange af sommerhusejerne er også bosat i kommunen og har dermed stemmeret – måske omkring 3000. Det ville måske være rart for dem at høre jeres holdninger til naturen i ”Naturens Rige” og ikke mindst hvordan I forestiller Jer at leve op til dette slogan. Naturen er jo blandt andet en del af kommunens formue og fremtid, da omsætningen i turistindustri og udlejning har en størrelse på ca 3 mia. kr. Andre har regnet ud, at for hver procent denne omsætning mindskes taber man ca 30 arbejdspladser!

I debatten om kystnære møller kan vi ikke se, at vi har haft jeres opmærksomhed. Man kunne måske sige, at undtagelsen er, at I har været med til at tillægge effekten af de kystnære møller, for at få opfyldelsen af Jeres selvvalgte klimamål på plads. På landsiden har I været med til at støtte op om enkelte projektmagere, som så til gengæld har ydet tilskud til lokale foreninger, for at få deres projekter igennem – til skade for de berørte og ufred i berørte lokalsamfund.

Jeres begrundelse for støtten har været at mølleprojekterne til lands og til vands skulle være med til at bevare mange lokale arbejdspladser. Det forlyder nu, at de evt. kystnære møller skal produceres i Cuxhafen og sejles på plads fra Esbjerg. Hvor er nu de lokale arbejdspladser? I al beskedenhed, er det det vi har sagt hele tiden

I har nu givet udtryk for nødvendigheden af større åbenhed og medindflydelse fra borgere og lokalsamfund inden projekter sættes i søen – det lyder spændende med denne nye erkendelse – men hvordan vi I gennemføre det?? Vi spørger derfor om det er realistisk??? En ting er at lytte og høre – en anden ting er at gøre brug af det man hører.

Af kommunens indtægter fra grundskyld på i alt 281 mill. kr. kommer de 100 mill. kr. fra sommerhusejerene iflg. Kommunens egne tal. Vil sommerhusejerne så få indflydelse i forhold til dette???

Da ingen af Jer forventes at kunne komme til ”magten” uden hjælp fra andre partier, tror vi det ville det være rart for de stemmeberettigede vælgere på forhånd at vide, hvilke partier I kunne forestille jer et samarbejde med!

Det ville også være rart at vide, om I nu vil melde jer ind i et samarbejde om flytning af de kystnære møller længere til havs eller et helt andet sted hen. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at der nu bliver plads på Horns Rev, hvor de ældste møller forventes nedtaget, og området kan genbruges. Der er vel ikke grund til at ødelægge mere af vor kystnatur en højst nødvendigt.

I må gerne svare hver for sig.

Thue Amstrup

Sammenslutningen af sommerhusgrundejere op Holmsland Klit

Preben Greibe

Foreningen STOP Vesterhav SYD