Læserbrev til Dagbladet                                                                                     03.05.2017

Mon havmøllerne kommer ??

Der er da helt fantastisk hvad Steen Davidsen, Hvide Sande Service Group og direktør for Hvide Sande Havn kan finde på at skrive. Man kunne vælge to holdninger til læserbrevet. Den ene er at lade som ingenting, den anden er at de værste skrubtudser skal have en bemærkning med. Jeg vælger den sidste.

Det er rigtigt, at beslutningen er truffet. Vi får kystnære havmøller, måske endog i vandkanten, hvis der ikke sker et eller andet, som man ikke lige kan se i dag. Det er således ude af hænderne på både Hvide Sande Service Group og Ringkøbing Skjern Kommune, at bestemme hvad der skal ske, med mindre byrådet vælger at have visioner og  samarbejde om flytning af møllerne længere til havs indenfor koncessionsområdet.

Vi hører igen SD fortælle om de mange arbejdspladser – 6000. Det er ikke arbejdspladser, men mandår fordelt over ca. 4 år. Dvs. at det er 1500 arbejdspladser. Men ikke arbejdspladser i DK. Det er der ingen, der har lovet. Mange dele til møllerne uanset hvem der skal producere dem, kommer fra andre lande. Så danske er de ikke alle sammen. Det er sagt mange gange, men SD bliver ved.

Debatten om hvordan turismen bliver påvirket af de kystnære møller indeholder mange synspunkter men ingen faktuel viden. Det er en af mange ting som kommunen har forsømt, inden man sagde god for projektet. Man skulle have tænkt turisme og objektivt undersøgt, hvad der kunne/ ville ske, hvis man fik møllerne. Men nej, det var der ikke format til. Nu kan man så se, at en industrivirksomhed som HSSG går ind i debatten og gør sig klog på turisme. Nu kan være sarkastisk og sige, at det gør ikke noget, for nu har det ingen betydning. Den lange historie med hvad tyskerne har gjort og tænkt er gammelt stof. Det seneste er, at tyskerne ikke vil have kystnære havmøller. De vil gerne have dem ud på 100 km fra kysten. Det er blevet et folkekrav, som man lytter til. Andre lande i Europa følger med. Det er nyt fra 2016 og 2017. Det er ikke fordi man ikke vil have vedvarende energi, man vil bare ikke have det stillet op, så det ødelægger naturoplevelsen og det rekreative liv for befolkningen. Selv vindustrien barsler med projekter på Doggerbanke langt fra land –  det er ikke for sent endnu!

Det virker, som om projektet ved Holmsland Klit er meget dårlig forberedt og slet ikke gennemtænkt fra starten af. Drivkraften har alene være en luftig drøm om et mindre industrieventyr med mange arbejdspladser indenfor kommunegrænsen – uden tanker for, hvad der i øvrigt ville ske på en række andre områder.

Med hensyn til alle SD’s oplysninger om de andre pladser, hvor der står havmøller, så skal jeg ikke bruge plads på det, men alene henvise til Jens Kirks udmærkede gennemgang i sit læserbrev fra den anden dag. Alt det ved SD godt, selv om han skriver noget helt andet. Eksemplet med sammenligningen med Middelgrunden i København Havn er næsten den værste. Her vil man kunne se møller stillet op midt i en stor industrihavn og baggrunden bag møllerne er Barsebaekværket. Sammenligningen kunne næppe være værre. Er man i tvivl, så tage en tur til København og se efter.

Man kan ikke tale sig udenom, at der langs Holmsland Klit i en strækning på 15 km vil stå møller i en afstand på 4 km til 8 km fra kysten. Højden er 190 m. Det har man ingen andre steder.

Med hensyn til møllerne i Hvide Sande, så kan man sige, at når man sætter sig i sandet på standen kan, man ikke se møllerne, forudsat at man kigger ud over havet. Men man kan høre støjen. Man kunne fristes til at spørge, om der er nogen, der har forholdt sig til den lavfrekvente støj fra møllerne og hvilken afstandskrav, der skal være gældende til de omtalte ferieboliger. Man kan forstå af dagspressen, at problemerne omkring den lavfrekvente støj er noget mere alvorlig, end det der tidligere har været oplyst overfor os borgerne.

Hvorfor omtaler SD ikke det forhold, at det lige nu er vanskeligt at sælge en feriebolig i den berørte områder. Er der en løsning på det ??

Der er mere end 500 lodsejere i Vesterhav Syds område, der søgt om værditabserstatning og med udsigt til retssager mange år frem –  hvilket samfundsøkonomisk spild. Det er min vurdering, at lægger man det hele sammen, så har kravene passeret 350 mio kr. Man kunne spørge, om man kunne flytte møllerne længere ud for sådan en sum penge ??

Endelig synes jeg det ville være passende, at man fik minister og folketing til at overveje, om det ikke ville være billigere, at bryde kontrakten med Vattenfall og finde en passende erstatning, som begge parter kunne være tilfredse med. Begrundelsen skal være, at Dong nu skal bygge to møllerparker, som skal fungere uden tilskud. Så må andre vel også kunne. Er der penge at tjene for samfundet, så er det vel det der skal ske. Det mindste vi kan forvente er, at man regner på det.

Måske er sagen om de kystnære havmøller ikke slut endnu.

Med venlig hilsen

 

Preben Greibe

STOPVesterhavSYD