Kære medlemmer af STOPVesterhavSYD

Hermed lidt information om processen for etablering af kystnære møller ved VesterHavSyd og muligheden for at indsende klage.

2016-12-28_Havmoelle-Annonce_Klagefrist-25-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi mener det er vigtigt at så mange som muligt indsender klage over denne proces, hvor man har negligeret alle vore klager over VVM-redegørelsen. Det gælder både foreninger og medlemmer.

Der er kun offentliggjort noget i ugeavisen for Ringkøbing, så sommerhusejere boende andetsteds informeres ikke! Se vedhæftede indkaldelse.

Vi ser derfor gerne I rundesender denne information hurtigst muligt til jeres medlemmer da tidsfristen er meget kort. – (det er ikke tilstrækkeligt at informere via en evt. web-side)

Læs information her.

Evt. indhold til klage kan tages fra vedhæftede info og vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger/hjælp.

For at gøre det lettere kan klage kan fremsendes pr. mail:

Energiklagenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon: 33 95 57 85
Hjemmeside: www.ekn.dk

Energiklagenævnet

www.ekn.dk

Pr. 1. januar 2017 overgår Energiklagenævnet til Nævnenes Hus, som er en styrelse under Erhvervsministeriet, der leverer sekretariatsbistand til en række …
E-post: ekn@ekn.dk

 

Det står enhver frit for at klage. Man kan bare bruge sine egne ord. Der er ingen formkrav.
STOPVesterhavSYD klager ikke, idet vi ikke ser os som grundejere elle lignende.
Det må være grundejerforeningerne og grundejerne der har noget at tabe.
Bemærk at den medsendte annonce kun er bragt i Ringkøbing Dagblad. Alle der ikke holder denne avis, har nok ikke set den.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at klage.
Der er sendt en lignende opfordring ud til alle grundejerforeningerne i sommerhusområdet.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Preben Greibe