Deltagere: Per Stenholdt, Vattenfall,  Thue Amstrup, Sammenslutningen og Preben Greibe,  STOP Vesterhav Syd.

PS gav en orientering om Vattenfalls baggrund for projektet. Herunder blev nævnt, at man har som mål, at etablere møllerne med så få omkostninger som muligt indenfor de givne rammer (VVM-redegørelsen mv). Den nuværende placering er hovedsagelig begrundet i havbundsforholdene (stor bæredygtighed og lav vanddybde).

Sammenslutningen orienterede om, at man fra projektstart havde givet udtryk for, man ikke støttede projektet med en placering ud for Holmsland Klit nærmere end 20 km fra kysten.

STOP Vesterhav SYD fortalte at man er en forening der er stiftet med det formål, at få møllerne placeret et andet sted en ud for Holmsland Klit. Alle kan blive medlem af foreningen – også virksomheder, organisationer og fastboende.

Vattenfall gjorde det klart, at man ikke kunne flytte møllerne til en anden placering uden der fulgte penge med. Man har et projekt og en økonomi der er knyttet dertil. Den foreslåede placering i en række skulle hindre turbolens fra nabomøllerne.

De geofysiske undersøgelser påbegyndes om ca 1½ måned. Man forventer, at der skal opstilles 20 møller med en højde på 189 m.

Der vil i overensstemmelse med betingelserne blive afholdt et orienteringsmøde om værditabsordningen – senest 8 uger efter etableringstilladelsens underskrift. Tidspunktet herfor er endnu ikke fastlagt.

Vi gjorde opmærksom på det uheldige i, at annonceringen finder sted i et lokalt dagblad og ikke andre steder.

Vi drøftede også visualisering. Der var enighed om, at man skal tilstræbe, at visualiseringen skal give et så godt billede som muligt af den forventede fremtidige virkelighed. Det blev aftalt at udveksle billedmateriale.

Notat: Preben Greibe