Kære “STOP Vesterhav SYD” medlemmer

Det efterfølgende notat har vi færdiggjort den 30. december. “Vi” er en mindre kreds af initiativtagere blandt medlemmerne.

Læs notatet “Status Havmøllepark Vesterhav Syd 2015” her.

Under udarbejdelsen er en tidligere udgave blevet lækket til Dagbladet. Derfor en artikel i Dagbladet i går.
Den kan vi være tilfreds med. (læs artiklen her)

Vi har udarbejdet notatet dels for at få opsummeret hvor sagen står, og dels for at kunne sende et overblik til politikerne i Byrådet. Byrådet har nemlig havvindmøller på dagsordenen på mødet tirsdag den 05. januar. Læs dagsordenen for mødet her.

Det vil derfor være godt, hvis nogen af medlemmerne fandt anledning til at bakke op om synspunkterne i notatet overfor Byrådet inden mødet. Skriv gerne en af de nærmeste dage – det skal være nu.

Vi kan oplyse, at der vil blive indkaldt til stiftenende generalforsamling i STOP Vesterhav SYD til afholdelse den 20. februar 2016. Indkaldelse og dagsorden kommer efter nytår.

Tak for støtte ved jeres medlemskab og de mange tilkendegivelser der er kommet.

Godt nyt år.

På vegne af initiativtagerne

Preben Greibe