Vesterhav Syd – Kystnær havmøllepark

Visualisering på baggrund af Vattenfall´s forslag til placering.

Billeder for placering af møller er den 16. januar 2017 formiddag med en svag dis. Ved alle andre tidspunkter på året og dagen vil synligheden være større. (Billeder er taget og visualiseret af Rambøll)

Tryk på billederne for at se dem i fuld størrelse

Billede af den sydlige gren i afstand af ca. 6 km – 189 m høje møller.

Billede taget fra Stormkløven – 600 m fra kysten – mølleafstand 4,8 km – 189 m høje møller. Ca. 70 m vil være synlige over klittoppen.

Fotostandpunkt 1, fra Badevej mod sydvest, kamera i kote 11,23. Afstand til møller ca. 6,5 km. Billedet er optaget med en 50 mm optik. Betragtningsafstand 58 cm ved billedet printet i A3-format.

Fotostandpunkt 2, fra Stormkløven mod vest, kamera i kote 6,97. Billedet er optaget med en 50 mm optik. Betragtningsafstand 58 cm ved billedet printet i A3-format. 189 m høje møller – ca. 70 m vil være synlige over klittop.

For at tage højde for lysforhold er Rambøll´s placering af møller fra det foregående billede er projiceret ind på et billede taget sammesteds i juni 2015. (Billede taget af Sammenslutningen)

For at tage højde for lysforhold er Rambøll´s placering af møller fra det foregående billede er projiceret ind på et billede taget sammesteds om aftenen i juni 2015. (Billede taget af Sammenslutningen)

I Vattenfall´s projektmateriale – billedet til venstre – vises visualiseringer af 189 m høje møller i en afstand af 8 km.
En visualisering der mangler enhver sammenligning med virkeligheden. I billedet til højre vises 125 m høje møller fra virkeligheden i en afstand af 8 km. De 2 hvide møller yderst til højre er projiceret ind med en højde af 189 m – den mindste i afstand 8 km og den yderste i en afstand af 4 km. (Sammenslutningen)

Ovenstående billede er fra rapport fra Energistyrelsen juni 2012 vedr. Kystnære Havvindmølleplaceringer – en vurdering af de visuelle forhold ved opstilling af store vindmøller nær kystområder behandles de problemstillinger, der knytter sig til visuelle påvirkninger fra kystnære havvindmøller op til 20 km fra kysterne og med særlig fokus på 2 – 12 km. Rapporten omhandler primært synligheden af kystnære havvindmøller og deres samspil med kystlandskabet. En rapport der skulle danne grundlag for visualiseringer i VVM-redegørelse og i projektmateriale.