Efter at have læst Energistyrelsens ”ANALYSE AF VINDMØLLERS PÅVIRKNING PÅ PRISER PÅ BEBOELSESEJENDOMME”, må jeg advare alle, som vil klage, og som på et tidspunkt står foran en taksation, mod at taksator (eller endnu værre Vattenfall) bruger eller henviser til Energistyrelsens udgivelse i forbindelse med taksationen. Udgivelsen indeholder intet som helst, der kan bruges på vore forhold på vestkysten:

Side 20ff: Udgivelsen henviser til 2 sæt kystnære møller ud for Nysted og på Rødsand II; men det er små 72-90 meter møller, som fra landsiden ses mod syd. Og landsiden/kysten har bybebyggelser, ingen klitter og intet klit/hedelandskab som vore områder. Der er aldrig en solnedgang at se ud for Nysted eller Rødsand II.

Side 22: Selvom huset ikke har direkte udsigt til møllerne, kan prisen på huset stadig være påvirket af møllerne. Ikke et ord om den uberørte natur med klitter og hav og solnedgang.

Side 23: Konklusionen, ”at havvindmøllerne i de to sammenlignede områder [Marielyst på Falsters østkyst kontra Nysted og Stubberub på Sydlolland] ikke har påvirket priserne ”signifikant”, er manipulation og det rene sludder, fordi der ikke er taget hensyn til, hvor attraktivt det ene sted er i forhold til det andet – jf. det populære Marielyst kontra byen Nysted.

Side 36: Her ”identificeres rumligt adskilte ejendomsmarkeder ved at finde sammenhængende geografiske områder med samme prisudvikling over tid for dels helårshuse og dels sommerhuse”. Man må spørge, hvad ”rumligt adskilte markeder” er i forhold til ”sammenhængende geografiske områder”?! Dersom det handler om f.eks. at sammenligne Holmsland med Nymindegab eller Henne Strand eller Thorsminde, så findes der ingen fortilfælde, der kunne berette om, hvordan det går det ene sted med møller i forhold det andet sted uden møller. Det er med andre ord det rene vås.

Side 42: Modellen ”log(P) = …………”  indeholder som skrevet står en lang række ”ukontrollable varianter” samt Dummyvarianter”, der ikke defineres, eksempelvis ”nærhed til landvindmøller” samt ”udjævning af korrelationer over rum og tid”. Her er tale om gætteri, om matematisk fuskeri uden beviser, dvs. manipulation.

Der er sikkert flere eksempler, men moralen er, at alle, der klager, bør afvise, at Energistyrelsens udgivelse på nogen måde kan komme i spil ved taksationen, for udgivelsen indeholder intet, der kan bruges eller kan henvise til Holmslands vestvendte klitter med uberørt hav .

 

Med venlig hilsen

Arne  Berget, Dr.  Med.   

Tidl.  Adm.  Overlæge

Juliusvej 4, 2820 Gentofte

3965 0960 / 4142 3177

arne@berget.dk