Vi er en forening, der er imod, at man har til hensigt at ødelægge en af de største naturmæssige værdier ved klitlandskabet ved Holmslands Klit – nemlig det fri udsyn over klithede, klitter og havet.
Her ligger et af Danmarks største sommerhusområder med en herlighedsværdi uden sidestykke. Det skal bevares og ikke ødelægges.

Vi er ikke imod vedvarende energi. Men vi er overbeviste om, at man kan finde placeringer til de ca. 220 meter høje kystnære havmøller andre steder end 4 km fra strandkanten på Holmslands Klit. Steder hvor man ikke generer mennesker eller hvor de ikke kommer til at virke ødelæggende på naturværdier der ikke bør spoleres. Man skal bare gøre sig umage.

Vi er politisk neutrale men har også det synspunkt, at man som kommune ikke burde have lov til at bestemme om man skal kunne ødelægge naturværdier i jagten på nogle få arbejdspladser. Sådanne beslutninger burde altid være et nationalt anliggende, ikke blot for Holmslands Klit – men også mange andre steder i landet.

Skulle det ende med, at de kystnære havmøller skal sættes op ud for Holmsland Klit, så skal de minimum 20 km til havs.
Husk de havmøller vi taler om, skal være op til 220 m høje. Samme højde som pylonerne på Storebæltsbroen ikke bare 2 men 27 møller. Hvis man anvender en mindre højde endnu flere!

Vi har et håb om, at vi via god argumentation og hjælp fra professionelle eksperter kan sikre naturen på Holmlands Klit og dermed det for det vestjyske område så vigtige turisterhverv.[/fusion_text

Vores vision

 • Vi vil sikre at grundværdierne/ejendomsværdierne ikke falder fordi området bliver mindre attraktivt. Det vil være til skade for grundejerne, kommunen vil miste skatteindtægter, og der vil blive færre beskæftiget i turisterhvervet.
 • Vi vil gennem objektiv information om projektet påvirke offentligheden og folketingets beslutningstagere.
 • Vi vil anvende Web, presse og TV i vor information.
 • Vi vil indsamle tilkendegivelser fra alle, der måtte have en mening om projektet.
 • Vi vil indsamle underskrifter.
 • Vi vil indsamle midler, så der i nødvendigt omfang kan indkøbes eksperthjælp.
 • Vi vil i hele processen være en frivillig organisation.

Initiativtagere

 • Nr. Lyngvig Camping
 • Michael K. Andersen – Stormodden – ejeren af areal for den sydlige kabelindføring
 • Sammenslutningen af sommerhusgrundejere på Holmslands klit
 • Lars Schwartz – ejeren af arealet for den nordlige kabelindføring
 • Søndervig Beboerforening
 • Søndervig Centerforening
Støt os
Vi har brug for støtte til påvirkning af politikere på Christianborg og dokumentation for evt. skadevirkningers indflydelse på ejendoms- og grundpriser, udlejning til turister m.m. bevarelse af områdets natur.
Støt os