I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det vedtaget at udpege områder til opstilling af kystnære havvmøller. Efter en screening blev 6 seks områder udvalgt, herunder Vesterhav Syd. Parken skal kunne huse en kapacitet på op til 200 MW, hvis den etableres.

Vesterhav Syd Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten nordvest for Hvide Sande og vil bestå af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land.

Mølletypen er ikke endelig afgjort, men kan være fra 3MW til 10MW pr. mølle med en højde på hhv. 123 meter og 220 meter.

Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land med tilslutning til det eksisterende stationsanlæg. Projektområdet på land omfatter to ilandføringspunkter, hvor landkablet løber fra kysten ved hhv. Holmsland Klitby ved Klegod og Tyvmose Bjerg ved Tyvmose nordpå i ét tracé til 60/10 kV station Søndervig og videre til 150/60 kV station Lem Kær ved Klaptoft.

Klik her for at se stort billede