Nedenstående er også sendt til medlemmerne.

Hej Alle

Kystnære møller Vesterhav Syd

Hermed en opsummering af hvad der er foretaget i de seneste måneder i samarbejde  med STOPVesterhavSYD, Søndervig Beboerforening, Feriehusudlejerne i Søndervig m.fl.
Vi kan anbefale at man følger linkene under de enkelte afsnit.

Der er i januar 2017 fremsendt anke over etableringstilladelsen  til Energiklagenævnet –  det samme  har 300 grundejere og foreninger gjort. Energiklagenævnet mener det kun er Vattenfall, der er klageberettiget  og har derfor bedt de fleste om  yderligere begrundelse for deres anke!
Sammenslutningen m.fl.  har bl.a. afleveret yderligere materiale ultimo marts 2017.
Da der endnu ikke er medtaget en besvarelse fra Energiklagenævnet er der den 15.maj 2017 fremsendt en  rykker. Endnu ikke besvaret.

Link til dokument: http://sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/havmoeller/klage-2017-01-24.pdf  

Da der arbejdes  med  Vattenfall-projektet sideløbende, har vi udbedt os en vurdering fra folketingets ombudsmand. Ombudsmanden kan desværre ikke gå ind i sagen før der ligger en kendelse  fra Energiklagenævnet!

Link  til dokument: http://sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/havmoeller/2017-03-20-Ombudsmand.pdf  

Sagen kører i ring.

Vattenfall skal under sit arbejde – iflg.  etableringstilladelsen  – selv sikre at VVM-redegørelsens anbefalinger overholdes.

Det ser  man efter vor opfattelse stort på ved at fastholde en placering af møllerne kun 4 km fra kysten og i en lang række over 15 km.
Dette og andre spørgsmål er sendt til besvarelse  i Energistyrelsen – vi har fået et for os utilfredsstillende svar!

Link til svar: http://sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/havmoeller/2017-05-FU-nergistyrelsens-svar-vedr-projektet-Vesterhav-Syd.pdf   

Vi har derfor medio maj 2017 fremsendt en række supplerende spørgsmål.

Link til dokument: http://sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/havmoeller/2017-05-FU-Kommentarer-til-Energistyrelsen.pdf

samt vedhæftede  visualiseringer: http://sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/havmoeller/2017-05-FU-Sammenlignende-visualiseringer.pdf  

450 grundejere har inden fristens udløb den 3, april 2017 fremsendt erstatningskrav efter værditabsordningen. Efter påskens  generalforsamlinger har yderligere 57 grundejere fremsendt ansøgning om  dispensation fra tidsfristen.

Beløbsstørrelsen for samtlige krav skønnes at ligge mellem 300 og 350 mill.  kr.

Iflg.  Energinet vil erstatningssagerne først blive behandlet af taksationskommissionen primo 2018 på grund af travlhed!!!

 

Med venlig hilsen

Thue Amstrup-Jørgensen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Birkhøjen 52
DK-8382 Hinnerup
Tlf.nr. +45 23 73 47 60