Du kan læse Lars Chr. Lilleholts svar i pdf-filen her.

Eller herunder:

 

Carlos Villaro Lassen
Feriehusudlejernes Brancheforening
Amagertorv 9, 2.
DK-1160 København K

Henvendelse vedr. Vesterhav Syd Havmøllepark 

Kære Carlos Villaro Lassen

Tak for din henvendelse vedrørende Vesterhav Syd havvindmøllepark.

Jeg forstår, at I er bekymrede for, om en potentiel havvindmøllepark vil have konsekvenser for den økonomiske situation og for turismen i området. Det er svært at vurdere, i hvilken grad etableringen af en havvindmøllepark vil påvirke turismen. Som du selv påpeger, beskriver VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd, hvordan holdninger til vindmøller varierer meget i befolkningen, hvilket også er gældende blandt turister.

For Vesterhav Syd er der meget modsatrettede holdninger til projektet.  Jeg har tidligere på året modtaget en henvendelse fra Ringkøbing-Fjord Turisme, som bifalder etableringen af en havvindmøllepark ved Vesterhav Syd.  RingkøbingFjord Turisme mener, at det vil bidrage positivt til turismen ved at kommunen kan profilere sig som grøn og bæredygtig feriedestination.

Ringkøbing-Skjern Kommune såvel som det lokale erhvervsliv bakker også op om projektet og understreger, at en havvindmøllepark vil have positiv betydning for udviklingen i lokalområdet. Som I selv fremhæver i jeres henvendelse, har Hvide Sande havn haft tilbagegang i fiskeriet de seneste år. Lokale erhvervsdrivende giver udtryk for, at en havvindmøllepark vil kunne skabe nye arbejdspladser og aktivitet på havnen både i forbindelse med opførelse og servicering af vindmøllerne.

Beslutningen om at lade et kystnært udbud indgå som del af det energipolitiske forlig af marts 2012 afspejler et politisk ønske om at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og virksomheders elregning nede. Det er generelt billigere at bygge kystnært end længere ude på havet, da havdybderne generelt er lavere og fundaments-omkostningerne dermed mindre.

Til jeres information kan jeg oplyse, at den sammenfattende redegørelse for VVMredegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg for Vesterhav Syd Havmøllepark er blevet sendt til Ringkøbing-Skjern Kommune, inklusive indkomne indsigelser og bemærkninger.

Alle høringssvar til projektet kan i øvrigt findes på Energistyrelsens hjemmeside på www.ens.dk/kystnære.

Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt