Som bekendt har Vattenfall netop vundet udbudet på opstillingen af de kystnære havvindmøller i områderne Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.

Billedet viser Vattenfalls forslag til placering af de kystnære havmøller i Vesterhav Syd.
Det er tanken at møllerne stilles op på en stribe i de to blå områder. Der vil være møller på en strækning på 15 km. Møllehøjden bliver 190 meter.