6200 arbejdspladser –  Fup eller spin?

Efter oplysning om en rapport, der fortæller hvor mange arbejdspladser, der er forbundet med fremstilling og opstilling af 2 x 20 kystnære havmøller, er kommet frem, har alle travlt med at forklare, hvor vigtigt det er, at de møller kommer op –  uanset omkostningerne. Andre siger, at der er tale om årsværk, og det er jo noget helt andet. Det ville også hjælpe at vide, hvad disse årsværk forventes at skulle bruges til. Uanset hvor mange årsværk der måtte være tale om, så bliver det tal ikke anderledes, uanset hvor man beslutter at møllerne skal stilles op.

Hvis man nu forestiller sig, at møllerne skal stilles op ud for Holmsland Klit, kan man godt have en begrundet formodning om, at beskæftigelsen vil komme udefra, idet der i Ringkøbing-Skjern kommune er  meget lav arbejdsløshed – ekspertisen er der måske heller ikke. Derfor formentlig ingen beskatning i kommunen!

Hvis møllerne ved Vesterhav Nord og Vesterhav Syd etableres vil det kræve mindst 150 km ledningsanlæg til ilandførelsen af strømmen. Er dette samfundsøkonomisk det bedste, når man kan udvide transportkorridoren fra Horns Rev og derved minimere omkostningerne og mindske indskrænkningen af landbrugsarealerne.

Klimamålet vil være uændret uanset hvilken placering der vælges.

På selve Horns Rev er der allerede allokeret yderligere arealer!

De 2 projekter VesterhavNord og VesterhavSyd dækker en kystlinie på 33 km. Noget af Danmarks fineste natur. Det kan ikke være rigtigt at ødelægge det, begrundet i en formodning om øget beskæftigelse i en lokal kommune.

Et forlig fra 2012 er ikke en fremtidssikret løsning til gavn for samfundet. En beslutning i 2012 er ikke nødvendigvis den bedste beslutning i 2016. Der er sket store forandringer og udvikling på mange af de vigtigste områder. Man har stadig problemer med anvendelse af overskudsstrøm og ikke mindst opbevaring.

Er tiden ikke til nu at kikke dette efter i sømmene og se om det passer med samfundets behov og økonomi i dagens situation.

 

Med venlig hilsen

 

Preben Greibe

Formand, STOP Vesterhav SYD